КНЕУ імені Вадима Гетьмана приєднався до CFA Institute University Recognition Program

       333333333333333

        У липні 2017 року ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» став Афілійованим членом CFA Інституту за Програмою визнання університетів. CFA Institute є глобальною асоціацією фахівців з інвестицій. Інститут здійснює навчання та приймає іспити за програмами CFA і CIPM в усьому світі. Одне з головних завдань інституту – формувати єдину культуру фінансового аналізу в усіх країнах світу, проводити дослідження, що стосуються перспектив і тенденцій розвитку світових фінансових ринків. При Інституті CFA створено Центр цілісності фінансових ринків (Centre for Financial Market Integrity), який проводить дослідження і поширює принципи роботи та етичні стандарти CFA серед фінансових регуляторів і законодавців різних країн. CFA Інститут має глобальну мережу представництв – асоціацій, що об’єднують членів CFA Institute в певному регіоні.

      Афілійоване членство університету сигналізує студентам та роботодавцям про те, що його освітня програма тісно пов’язана з практикою управління інвестиціями та допомагає студентам у підготовці до здачі іспитів CFA. В межах даної програми CFA Інститут надає представникам університету доступ до таких профільних інформаційних джерел: Financial Analysts Journal та CFA Magazine. Також студенти мають можливість перевірити власні знання у сфері фінансів і безкоштовно пройти пробний іспит. Всім бажаючим здати повноцінний іспит буде надана електронна версія програми по всіх трьох рівнях іспиту. Сьогодні в нашому університеті діє офіційно визнана CFA Інститутом, магістерська програма «Міжнародні фінанси», факультету Міжнародної економіки і менеджменту. Керівником даної магістерської програми є д.е.н., проф. Фролова Тетяна Олександрівна.

 resize

Анастасія Запроводюк,

провідний фахівець з управління проектами інноваційних технологій

 у вищій школі, Інститут вищої освіти,

a.zaprovodiuk@kneu.edu.ua

Comments are closed.