Загальна інформація

Інститут вищої освіти функціонує у складі  єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” з березня 2009 року і є його структурним підрозділом. Інститут здійснює дослідження процесів розвитку світової та вітчизняної вищої освіти. Результати досліджень рекомендуються для впровадження в науково-педагогічну діяльність з метою підвищення міжнародної конкурентоспроможності університету.

Інститут вищої освіти забезпечує організацію наукових досліджень у сфері конкурентних напрямів розвитку університетської освіти в умовах глобалізації, а саме:

По-перше, у сфері науки.
По-друге, у сфері освітніх програм.
По-третє, у сфері консалтингу.

Проте одним із  найважливіших напрямків діяльності Інституту є реалізація  системних пропозицій  за результатами моніторингу та аналітичних оцінок діяльності провідних університетів світу.  Здійснюються наступні напрямки дослідження університетів – світових лідерів :

 • наукова діяльність, її пріоритетні напрямки та організація;
 • підготовка докторів філософії і докторів наук;
 • форми партнерства та міжнародної  координації наукової діяльності;
 • характер та мотивація науково-педагогічної діяльності;
 • ефективність фінансово-економічних механізмів наукової діяльності.

В рамках Інституту вищої освіти здійснюється моніторинг:

 • тенденцій та прогнозів розвитку вищої освіти у ХХІ столітті в умовах її демократизації та гуманізації;
 • світової практики підготовки фахівців на компетентнісних засадах;
 • стандартизації бакалаврських та магістерських  освітніх програм;
 • впровадження інноваційних технологій,  а також  систем оцінювання знань студентів;
 • основних форм організації консалтингових послуг;
 •  фінансових механізмів консалтингової діяльності економічних університетів та бізнес – шкіл.

Найголовніше, заради чого створено Інститут вищої освіти – це збереження і розвиток людського капіталу Університету – професорсько-викладацького корпусу, співробітників та студентства на базі світового досвіду. Крім того, основні напрямки діяльності будуть стосуватись передусім підготовки рекомендацій щодо розвитку Університету та його інфраструктури.

В структурі  Інституту діє Центр інтелектуальної власності, який створено з метою комерціалізації результатів наукової, науково-дослідної і навчально-освітньої діяльності Університету на основі досліджень світового досвіду систем захисту прав інтелектуальної власності. Основними функціями Центру є забезпечення набуття Університетом майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової діяльності, та їх комерціалізація, а також співробітництво з вітчизняними  та іноземними суб’єктами господарювання, що сприятиме нарощенню економічного потенціалу країни.

scheme