Сектор досліджень глобальних освітніх тенденцій

Наші проекти

Дослідження

Тематичні заходи

Публікації та наукові матеріали

Співробітники Сектору досліджень глобальних освітніх тенденцій

Корисні посилання


Сектор досліджень глобальних освітніх тенденцій є структурною ланкою Інституту вищої освіти, що займається вивченням та узагальненням світових тенденцій у сфері вищої освіти, здійснює моніторинг сучасних  моделей розвитку освітніх систем та аналізує стратегії дослідницьких університетів.

Метою діяльності Сектору є  комплексне дослідження міжнародної конкурентоспроможності освітніх систем, чинників, умов формування конкурентних закладів у вищій школі та розробка пропозицій підвищення конкурентного статусу КНЕУ.

Напрями досліджень Сектору:

  • аналіз сучасних світових тенденцій розвитку вищої школи та її роль в нарощенні конкурентного статусу країн в умовах становлення економіки знань;
  • моніторинг тенденції розвитку університетів світового класу;
  • порівняльний аналіз стратегій дослідницьких університетів різних країн світу;
  • діагностика ключових чинників успіху університетів світового класу (стратегії Гарварду);
  • оцінка характеру, масштабів та особливості освітньої політики високорозвинених держав світу;
  • дослідження новітніх освітніх технологій;
  • моделі кейс-методів 21 століття;
  • узагальнення світового досвіду комерціалізації навчальних, тренінгових технологій.