Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів

Наші проекти

Співробітники Сектору досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів

Корисні посилання


Сектор досліджень міжнародної конкурентоспроможності університетів є одним з підрозділів Інституту вищої освіти КНЕУ.

Метою діяльності Сектору є: системний аналіз академічних профілів університетів світового класу та факторів їх високого конкурентного статусу для забезпечення стратегічного позиціювання КНЕУ як одного з провідних дослідницьких університетів України і світу; визначення основних напрямків міжнародного співробітництва з іноземними вузами, міжнародними організаціями державними та недержавними установами в науково-дослідній сфері.

Завдання:

 1. Аналіз, узагальнення і систематизація матеріалів щодо академічних програм у провідних університетах світу:
  • визначення особливостей навчальних програм на рівні першого та другого циклів освіти (бакалаврату і магістратури) у дослідницьких університетах;
  • вивчення сучасних моделей інтегрування підготовки молодих науковців у систему університетського навчання і формування третього циклу освіти;
  • аналіз пропозиції університетами інших освітніх послуг в контексті реалізації концепції “навчання протягом життя”.
 2. Дослідження матеріалів щодо міжнародного рейтингування університетів, підготовка відповідних інформаційних оглядів і звітів:
  • моніторинг національних і міжнародних рейтингів університетів;
  • аналіз факторів і шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів;
  • вивчення питань формування іміджу і позиціювання університетів на національному і міжнародному ринках освітніх послуг;
  • підготовка включення КНЕУ до складу об’єктів оцінювання в основних міжнародних системах рейтингування університетів.
 3. Координація розвитку міжнародних відносин з іноземними дослідними університетами:
  • сприяння створенню та розвитку міжнародних спільних навчальних програм для факультетів університету;
  • налагодження міжнародних відносин з іноземними партнерами в сфері науки та реалізації спільних досліджень;
  • проведення міжнародних досліджень;
  • пошук програм стажування для викладачів та молодих науковців університету;
  • організація та проведення різноманітних заходів з партнерами в сфері наукових досліджень та освітніх проектів.
 4. Пошук міжнародних грантових програм для студентсько-викладацького корпусу:
  • моніторинг та організація фінансування грантових програм;
  • розробка інформаційних матеріалів з грантових програм для структурних підрозділів інституту та університету (кафедри, деканати);
  • організація та проведення різноманітних заходів з презентації грантових програм.