Наші проекти

 • Наукова складова в навчальних програмах трьох циклів освіти
 • Вивчення особливостей докторської освіти (PhD) в Європі та США
 • Особливості і стратегічні позиції дослідницьких університетів
 • Дослідження рейтингів університетів світового класу
 • Співпраця з компанією QS з включення КНЕУ до міжнародного рейтингування університетів “QS World University Rankings”
 • Дослідження університетської автономії в Європі
 • Порівняльна характеристика Національних рамок кваліфікацій у країнах Європи
 • Сучасні інноваційні технології викладання і навчання в університетах
 • Системи оцінювання знань студентів у зарубіжних країнах. Принципи, політика, види, методи, інструменти і стратегії оцінювання у дослідницьких університетах
 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості освіти в Європейському просторі вищої освіти
 • Дослідження посадових обов’язків і прав, видів діяльності (викладання, дослідження, адміністративні обов’язки) і розподілу часу між ними для профеcoрсько-викладацького персоналу в зарубіжних університетах
 • Оцінювання навчальної роботи студентів у системі забезпечення якості вищої освіти (детальніше)
 • Поведення круглих столів (детальніше)
 • Підписання меморандумів про співробітництво
 • Розробка та реалізація соціальних проектів в ГО “Агенство соціальних проектів” (детальніше)
 • Залучення фахівців з провідних університетів США
 • Співробітництво та налагодження партнерських відносин з університетами з Америки, Японії та Франції
 • Вітчизняні та іноземні гранти, стипендії, конкурси для молодих науковців і студентів України
 • Розвиток креативного мислення і формування творчих навичок в межах проекту з підтримки та поширення трипільської культури.