Партнери

Джеральд Грошек  

(Професор міжнародної економіки Бізнес Школи Університету Редлендс)

Джеральд Грошек – професор міжнародної економіки Бізнес Школи університету Редлендс. Його викладання і наукові дослідження зосереджені на практичному досвіді у сфері міжнародної банківської справи та торгівлі іноземною валютою. Крім того, професор приймає участь у міжнародних проектах, в тому числі Фулбрайта, який фінансував його візити до Словаччини та України.

У 2010 році професор протягом двох місяців читав курс лекцій для студентів та викладачів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», присвячений питанням міжнародної монетарної системи, глобальним ринкам капіталу, управлінню транснаціональних корпорацій та наслідкам фінансової кризи. Для професорсько-викладацького складу було організовано цикл методологічних семінарів, де розглядались питання організації учбового процесу та інтеграції викладачів до міжнародного дослідницького середовища.

http://newton.uor.edu/facultyfolder/gerald_groshek/

Грегорі Гаденер

(Професор Університету штату Нью-Йорк в Потсдамі)

Грегорі Гаденер – професор Університету штату Нью-Йорк в Потсдамі. Коло його інтересів – кластерний аналіз та його застосування у створенні бізнес-інкубаторів.

Під час реалізації програми обміну в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» було прочитано ряд лекцій для студентів та викладачів вищого навчального закладу. Особливої уваги заслуговує міжпредметний тренінг зі студентами магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

http://directory.potsdam.edu/?function=user=gardnega

Гудрун Румпф

(Ключовий експерт з політичних питань та удосконалення інституційної структури)

Доктор Гудрун Румпф – Ключовий експерт з політичних питань та удосконалення інституційної структури, проект ЄС: «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Вона відповідає за розвиток наукової та інноваційної стратегії та політики у співпраці з основними зацікавленими сторонами, включаючи парламентські комітети, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України.

Пані Румпф провела ряд лекцій для студентів п’ятого курсу на тему «Інноваційна політика». У листопаді 2011 року доктор Румпф представила у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» результати діяльності проектів ЄС у сфері інновацій в Україні: «Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України» (у трьох томах).

З повною версією цих аналітичних розробок можна ознайомитись за посиланням:

http://innopolicy.com.ua/?page_id=934&lang=en

Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України 1

Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України 2

Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України 3

Наталія Борисівна Бочкова

(Генеральний директор DHL в Україні)

Наталія Борисівна очолює українське представництво DHL International. Її досвід роботи в компанії DHL в області «експрес-доставки і логістики» майже 20 років і налічує велику кількість керівних посад у багатьох сферах діяльності в різних регіонах СНД і Південно-східної Європи. З 2010 року Наталія Борисівна співпрацює з ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Було проведено ряд лекцій для студентів п’ятого курсу на тему конкурентних стратегій фірми в сучасних умовах. У компанії DHL було організовано проходження переддипломної практики студентів магістерської програми «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

Компанія DHL є світовим лідером експрес-доставки і логістики, що пропонує клієнтам повний спектр новаторських та індивідуальних рішень. Мережа DHL охоплює більше 220 країн світу. Тут працює 300 тис. високопрофесійних співробітників, завдяки яким компанія надає швидкий і надійний сервіс, що враховує усі потреби клієнтів. Основним акціонером є Deutsche Post DHL. Більш детально з інформацією про компанію можна ознайомитись на сайті:  http://www.dhl.com.ua

Первые впечатления студентов-практикантов о компании DHL Express

Малышкина Алёна, 21 год.

ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», 5 курс, специальность – Управление международной конкурентоспособностью.

Перед тем, как попасть на практику в DHL Express, я практически ничего не знала о логистических компаниях, о том, как именно организован такого рода бизнес. Но благодаря преподавателям университета, которые на лекциях не раз упоминали компанию DHL как пример успешной, известной международной компании, заинтересовалась, и когда предложили проходить преддипломную практику именно в DHL Express, ради этого даже поменяла тему диплома (вместо Маркетинговых стратегий – Управление развитием человеческого ресурса в компании).

В компании меня приняли очень тепло; я понаблюдала за работой всех отделов. Каждый сотрудник, к которому обращалась за помощью или информацией, с радостью мне помогал и оказывал всяческую поддержку. Потому сложилось впечатление большого дружного коллектива, в котором все друг друга знают и всегда готовы помочь друг другу. Главный вывод, который я сделала для себя, это то, что я бы хотела работать в подобной компании.

pic2Горожанкин Юрий, 21 год

ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», 5 курс, специальность – Управление международной конкурентоспособностью.

Попав на преддипломную практику в компанию DHL Express, мне выпала уникальная возможность понаблюдать за деятельностью международной компании, получить практический опыт работы, посотрудничать с командой профессионалов, понять специфику различных процессов, благодаря которым достигается такого высокого уровня успех компании на глобальном рынке.

Вот уже прошел двухнедельный период моей практики и первое впечатление, несомненно, уже сложилось. Мне бы хотелось отметить в первую очередь коллектив, в котором наблюдается уважение, понимание и профессионализм. Все сотрудники готовы друг другу помочь, дать совет и подсказать. Когда у меня возникают любого рода вопросы в ходе выполнения моих обязанностей, мне всё объясняют и помогают разобраться. Во время моего знакомства с работой различных подразделений, я заметил, что все сотрудники отдаются своему делу, стараются достичь в профессиональной деятельности в рамках своих обязательств наивысших результатов. Атмосфера в коллективе очень приятная и мотивирующая, что позволяет работать с удовольствием. А также хотел бы  отметить сплоченность работы всех подразделений: все сотрудники информированы последними данными, знают особенности деятельности остальных отделов, благодаря чему достигается такая взаимосвязь в компании.

Безусловно, практика в DHL Express – это колоссальный опыт и, я убежден, что те знания и  навыки, которые я здесь приобретаю, помогут в моем дальнейшем профессиональном развитии.

Карен Фокс

(Ад’юнкт-професор маркетингу у бізнес-школі Leavey університету Санта-Клари)

Закінчила Стенфордський університет США, має магістерську ступінь Kellogg Graduate School of Management. Дисертація Ph.D була захищена в Стэндфорском університеті. Член Американської маркетингової асоціації, Американської асоціації вищої освіти. Викладає маркетинг і маркетинг послуг студентам програм МВА в університеті Санта-Клара.

Сфера наукових інтересів: маркетинг освітніх послуг. Одним з перших професорів по маркетингу в США стала використовувати технології Інтернету, телеконференцій в методиці викладання маркетингу. Викладала курс маркетинг-послуг в Державному університеті Санкт-Петербургу, відомих школах бізнесу у Франції, університеті Західної Богемії (Чеська республіка). Співавтор книг Strategic Marketing for Educational Institutions (з Ф. Котлером) і «Соціальний маркетинг» – першої книги про соціальний маркетинг, виданої в Росії. Працювала в редколегії Journal of Marketing, є автором статей, опублікованих у багатьох американських і інших зарубіжних журналах.

http://www.scu.edu/business/marketing/faculty/fox.cfm

Стратегічний маркетинг для навчальних закладів

Монографія Філіпа Котлера та Карен Ф.А. Фокс “Стратегічний маркетинг для навчальних закладів” (Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2011) узагальнила досвід використання стратегічного маркетингу та маркетологічного інструментарію навчальними закладами США, і пропонує свого роду матрицю поведінки шкіл, інститутів, університетів у ринкових відносинах.

Автори видання розглядають сферу освіти, особливості функціонування навчальних закладів, їхні потреби і завдання у категоріях сучасного маркетингу, і пропонують читачам як теоретичні основи освітянського маркетингу, так і практичні рекомендації з ефективного управління навчальними закладами.