АКРЕДИТАЦІЙНІ АГЕНТСТВА ЄС

У більшості європейських країн вищі навчальні заклади або навчальні програми підлягають регулярному зовнішньому оцінюванню, котре проводять агентства із забезпечення якості. Європейський реєстр із забезпечення якості вищої освіти (EQAR, https://www.eqar.eu/register/search.html) являє собою список таких агентств, включаючи в тому числі ті, які продемонстрували відповідність загальним принципам забезпечення якості вищої освіти в Європі.

Критерії включення до Реєстру (https://www.eqar.eu/register/criteria-for-inclusion.html) передбачають передусім здатність агентства продемонструвати, що воно діє у достатній відповідності Європейським стандартам і рекомендаціям гарантування якості в Європейському просторі вищої освіти. Більшість агентств, включених до даного Реєстру, є повними членами Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA, http://www.enqa.eu/index.php/enqa-agencies/members/full-members/). Членство в ENQA складається з європейських (та інших) агентств із забезпечення якості або інших організацій щодо забезпечення якості в сфері вищої освіти, які працюють і мають досвід проведення фактичних робіт по забезпеченню якості впродовж не менше двох років. Члени ENQA цілком відповідають Європейським стандартам і рекомендаціям гарантування якості в Європейському просторі вищої освіти, що підтверджено зовнішнім оглядом цих агентств.

Партнером ENQA є Мережа асоціацій із забезпечення якості вищої освіти в Центральній і Східній Європі (CEENQA, http://www.ceenetwork.hu/), до якої входять агентства із забезпечення якості із 19 країн.

У Європейському реєстрі із забезпечення якості вищої освіти (EQAR) на даний час налічується 42 агентства.

Деякі з агентств із забезпечення якості, зареєстровані в EQAR: Акредитаційні агентства ЄС .pdf

Повний список агентств, включених до Реєстру – https://www.eqar.eu/register/search.html?tx_pxdeqar_pi1%5Blist%5D%5Border%5D%5Bt1.country%5D=asc

Список всіх агентств – членів ENQA – http://www.enqa.eu/index.php/enqa-agencies/members/full-members/

Європейська акредитаційна інфраструктура керується і координується Європейською акредитаційною асоціацією (http://www.european-accreditation.org/mission).

Анастасія Запроводюк,

провідний фахівець з управління проектами інноваційних технологій

 у вищій школі, Інститут вищої освіти,

a.zaprovodiuk@kneu.edu.ua

Comments are closed.