Європейською Комісією оголошено початок нового етапу Програми Erasmus + на 2021-2027 роки

Європейською Комісією оголошено початок нового етапу Програми Erasmus + на 2021-2027 роки, яка пропонує можливості для мобільності та співпраці в сферах вищої та середньої освіти, професійної освіти та підвищення кваліфікації, молоді та спорту.
📌Загальний бюджет на цей період складає 26,2 млрд. євро (порівняно з 14,7 млрд. євро на 2014-2020 роки), його доповнять приблизно 2,2 млрд. євро із зовнішніх інструментів ЄС.
📌70% бюджету буде спрямовано на підтримування можливостей мобільності для всіх, в контексті реалізації концепції навчання протягом життя. 30% бюджету буде вкладено у проєкти співпраці та діяльність з розробки політики, де організації набувають досвіду міжнародної співпраці, зміцнюють свій потенціал, розробляють інноваційні підходи, обмінюються передовою практикою та мережею.
📌Програма підтримує пріоритети та заходи, визначені в Європейському освітньому просторі, Плані дій з цифрової освіти та Європейській програмі навичок, Європейську опору соціальних прав, реалізує Молодіжну стратегію ЄС 2019-2027 рр., розвиває європейський вимір у спорті.
📌Значну увагу в 2021-2027 роках Програма приділятиме соціальній інтеграції (інклюзії) та різноманітності, цифровим трансформація, екологічній стійкості та сприянню участі молоді у демократичному житті. Програма інвестуватиме в перспективні напрямки навчання, такі як кліматичні зміни, цифрові навички, чиста енергія, штучний інтелект, науки про здоров’я тощо.
📌Будуть підтримуватись флагманські ініціативи, такі як Європейські університети, Центри досконалості у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та ВідкривайЄС.
Перша робоча програма та запрошення до участі в конкурсному відборі проєктних пропозицій у 2021 році:

Comments are closed.