Журнал “Університетська освіта”

Міжнародний науково-практичний журнал «Університетська освіта» видається Інститутом вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Журнал «Університетська освіта» публікує статті вітчизняних та закордонних експертів, що знайомлять з результатами досліджень актуальних проблем і напрямів розвитку вищих навчальних закладів; містить 5 рубрик.

Публікації, що входять до рубрики «Тенденції розвитку вищої освіти», звертаються до ключових трендів у світовій, європейській та вітчизняній вищій школі, серед яких: загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва та диверсифікація механізмів фінансування вищої освіти тощо.

Рубрика «Університетська наука» присвячена одній з найбільш актуальних тем не лише для закладів вищої освіти, а й суспільства загалом. Економічний розвиток будь-якої країни безпосередньо залежить від потенціалу генерувати знання й розробляти на основі новітніх наукових досягнень інноваційні продукти і технології. Саме провідні університети світу завжди були й залишаються осередками формування і поширення нових наукових знань. Головним критерієм оцінювання інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів, як аргументується в матеріалах даної рубрики, є науково-педагогічна школа.

Продовжує дискусію навколо питань розроблення, запровадження й реалізації новітніх підходів до сучасного управління університетським закладом і навчальним процесом рубрика «Стратегічний розвиток університетів». Зокрема у ній представляються результати дослідження ролі глобальних компетенцій, змісту, моделей і методів активізації аудиторної роботи в дослідницьких університетах світового класу.

Актуальні питання створення та управління інтелектуальними продуктами діяльності університету висвітлюються у рубриці «Управління інтелектуальною власністю», разом з оцінюванням можливостей правової охорони наукових та науково-прикладних результатів університетських досліджень у межах чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Рубрика «Освітні технології» знайомить із сучасними ефективними методиками навчання студентів у вищих навчальних закладах світового класу.

Детальніше – на сайті журналу http://uned.kneu.edu.ua/

Коди ISSN журналу:

ISSN 2312-5497 (English ed. Online), ISSN 2312-5462 (English ed. Print)
ISSN 2312-5446 (Ukrainian ed. Online), ISSN 2224-0128 (Ukrainian ed. Print)

Comments are closed.