Монографія “Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні”

monogr

Назва:

Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні (перегляд)

Автори:

Павленко, Анатолій Федорович
Антонюк, Лариса Леонтіївна
Василькова, Наталія Володимирівна
Ільницький, Денис Олександрович
Лук’яненко, Дмитро Григорович
Поручник, Анатолій Михайлович
Заремський, Борис Володимирович
Кулага, Ірина Володимирівна
Сацик, Володимир Іванович
Стрельник, Світлана Олександрівна
Тріпсес, Джені
Турчанінова, Вікторія Євгеніївна
Халаїм, Ярослав Олексійович
Халаїм-Білоусова, Ніна Олексіївна
Хоменко, Ольга Володимирівна
Циркун, Олена Ігорівна

Дата публікації: 2014

Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Бібліографічний опис: Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / [А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова та ін.] ; за ред. А. Ф. Павленка та Л. Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т вищ. освіти. – Київ : КНЕУ, 2014. – 350 с.

Короткий огляд (реферат):

У колективній монографії вчених Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Університету Бредлі (США) за результатами наукового дослідження систематизовано методологічні засади міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів; узагальнено досвід становлення університетів світового класу; з’ясовано їх роль та значення для економічного зростання країн; досліджено сучасні світові тенденції розвитку вищої школи та механізм формування конкурентних переваг закладів вищої освіти на глобальному ринку освітніх послуг, існуючі в міжнародній практиці системи рейтингування дослідницьких університетів; проаналізовано конкурентний стан українських вищих навчальних закладів та визначено стратегічні напрями створення і розбудови в Україні дослідницьких університетів світового рівня. Призначена для керівників вищих навчальних закладів та органів державного управління, дослідників, викладачів, студентів, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями вищої освіти та конкурентним лідерством дослідницьких університетів і їх розвитком в Україні.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/7906

ISBN: 978–966–483–881–5

13 травня 2014 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет» на засіданні круглого столу «Інтелектуальна місія і соціальна відповідальність дослідницьких університетів», де зустрілося керівництво дослідницьких університетів України, була представлена монографія «Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні» за загальною редакцією Анатолія Федоровича Павленка та Антонюк Лариси Леонтіївни.

Колективна монографія вчених Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Університету Бредлі (США) присвячена систематизації методологічних засад міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів; узагальненню досвіду становлення університетів світового класу; з’ясуванню їх ролі та значення для економічного зростання країн; дослідженню сучасних світових тенденцій розвитку вищої школи та механізма формування конкурентних переваг закладів вищої освіти на глобальному ринку освітніх послуг, існуючих в міжнародній практиці системи рейтингування дослідницьких університетів; аналізу конкурентного стану українських вищих навчальних закладів та визначенню стратегічних напрямів створення і розбудови в Україні дослідницьких університетів світового рівня.

 

 

Comments are closed.