Дослідження та розробка інтернет-політики КНЕУ

Вивчення західного та російського досвіду дозволяє зробити висновки щодо важливості Інтернет-сайтів та Інтернет-політики у діяльності вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ). Вебсайт ВНЗ виконує багато функцій: від представницької до організаційно-методичної (в т.ч. організація дистанційної освіти і забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами).  Однак, особливу увагу в дослідженні інтернет-політики слід зосередити  на аналізі рекламно-представницької функції. Реалізація даної функції є достатньо важливою з огляду на наступні приклади:

  • один із провідних рейтингів ВНЗ у світі – Webometrics   базується виключно на аналізі сайтів ВНЗ, а також  кількості та якості посилань на ВНЗ в Інтернеті;
  • перед тим, як прийняти рішення про вступ до ВНЗ 95% західних та 85% російських студентів відвідують сайт ВНЗ;
  • урядові рішення щодо ВНЗ приймаються на основі медіа-простору, переважно Інтернету.

Аналітичні дослідження інтернет-політики КНЕУ передбачають:

  • аналіз ключових аспектів Інтернет-політики
  • моніторинг «представленості» КНЕУ в Інтернеті, у т.ч. – у пошукових запитах
  • розробку пропозицій та рекомендацій щодо здійснення Інтернет-політики

Докладніше в архіві аналітичних досліджень