Дослідження світового досвіду організації та розвитку дистанційної освіти

Дослідження світового досвіду організації та розвитку дистанційної освіти.

В дослідженні розглянуто:

 • сутність, основні принципи, технології, моделі та ефективність дистанційної освіти;
 • вітчизняний досвід: проаналізовано концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні, розвиток Української Системи Дистанційного Навчання- UDL System, досвід українських ВНЗ;
 • зарубіжний досвід: організація і розвиток дистанційної освіти в країнах ЄС (Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія), організація дистанційної освіти в Газі університеті Туреччині, розвиток дистанційної освіти в США;
 • на основі вивчення та аналізу світового досвіду організації та розвитку дистанційної освіти, зроблено узагальнення та  висновки
 • Додатки містять документи та таблиці з порівняльними характеристиками:
 • додаток № 1 Загальна характеристика систем дистанційного навчання провідних відкритих університетів ЄС
 • додаток № 2 Програми дистанційного навчання в державних університетах Франції
 • додаток № 3 Програми дистанційного навчання в державних університетах Німеччини
 • додаток № 4 Загальна характеристика систем дистанційного навчання  в державних університетах США
 • додаток № 5 Стандарти ради дистанційного навчання та підготовки США, що здійснює акредитацію інституцій
 • додаток № 6 Порівняльна характеристика відкритих освітніх платформ E-learning

Дослідження проведено  группою наукових співробітників  Інституту вищої освіти КНЕУ:

Кулага І.В. , к.е.н., доц., 

Матвійчук А.В., д.е.н., доц.,

Ільницький  Д.О., к.е.н., доц., 

Василькова Н.В., к.е.н., доц.,

 Стрельник С.О., к.е.н., 

Турчанінова В.М.,

Тищенко М.П., к.е.н., 

Єршова В.С., 

Краснопольська Н.Л.