Журнал “Університетська освіта” №3, 2015

відкрити

Шановні читачі, шановні колеги!

Перед Вами черговий номер журналу «Університетська освіта»(PDF), в якому представлені статті вітчизняних і закордонних експертів, що знайомлять з результатами досліджень з актуальних проблем і напрямів розвитку вищих навчальних закладів.

Національні науково-освітні системи нерозривно зв’язані з економікою діяльністю з формування інтелектуального капіталу та функціонуванням інноваційних систем. З кожним роком в них більш чітко усвідомлюють такі основні тенденції розвитку світової економіки як глобальна конкуренція та інтернаціоналізація, активізація застосування ІКТ та інтелектуалізація. Разом з конкуренцією за людські та інтелектуальні ресурси, знання та креативність, в університетах наголошують на пріоритетах сталого розвитку. Вважається, що ключовим аспектом сталої діяльності університетів є їх автономія, яка додає університетам гнучкості та яку в даному випуску журналу досліджено одним з керівників Європейської асоціації університетів Томасом Естерманом на прикладі університетів Європи. Особливе місце у діяльності сучасних автономних університетів в економіці знань займає дослідницька діяльність, яка розглянута на прикладі університетів Німеччини.

Країни, що розвиваються, постають перед викликами розбудови сучасних інституцій вищої освіти за зразками університетів світового класу, про що йдеться в статті всесвітньо відомого фахівця в цій сфері – професора Джаміля Салмі. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі та науково-технічний прогрес змушують навіть університети світового класу, вдаватися до інноваційних стратегій – ці питання на прикладі провідних американських університетів досліджені та висвітлені міжнародним авторським колективом.

Для реформування систем вищої освіти та підвищення ефективності діяльності університетів країни йдуть різними шляхами та застосовують різні інструменти. Ряд статей номеру присвячено вивченню досвіду таких трансформацій, їх ефективності та міжнародним порівнянням. Прикладним аспектам управління вищою освітою присвячені дослідження реалізації положень Болонського процесу в Фінляндії, зокрема щодо забезпечення якості освіти та планування робочих програм, а також вивчення досвіду функціонування Університету Вісконсін-Медісон (США).

Одна з публікацій присвячена внеску університетів у забезпечення сталого розвитку – концепції, яка добре відома у західних країнах, і стає все більше актуальною для нашої країни. Фінансовій підтримці сталої діяльності університетів покликані сприяти також, серед іншого, і фонди ендавменту та реформи систем вищої освіти, про які йдеться у більшості зі статей випуску.

Співробітництво з закладами вищої освіти є одним із пріоритетів провідних компаній в глобальній економіці знань, на чому наголошує в опублікованому в даному номері інтерв’ю представник компанії Майкрософт. У новинах читач також знайде матеріали щодо поглядів експертів ОЕСР на особливості зайнятості працівників в залежності від рівня освіти, а Бостонської консалтингової групи на соціологію студентів, що обирають навчання в дистанційному режимі на основі сучасних ІКТ.

Сподіваюсь, що роботи міжнародного колективу авторів цього випуску журналу «Університетська освіта» допоможуть Україні та людству наблизитись до ідеалів сталого розвитку, викличуть живий інтерес і спонукатимуть до плідних дискусій як на сторінках наступних номерів, так і в академічних колах й серед осіб, що приймають рішення.

Comments are closed.